Zborníky - UD2022

Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu – 30. rokov ústavy
XI. ústavné dni
Prejsť na obsah


© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah