Odovzdávanie príspevkov - UD2024

Konanie o súlade právnych predpisov – návrhové oprávnenie a účinky rozhodnutí ústavného súdu
XIII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Príspevky je potrebné odovzdávať výlučne vo formáte podľa priloženej šablóny a dodržať tam uvedené pokyny.

Rozsah príspevku: maximálne 15 normostrán.

Príspevok je potrebné odovzdať najneskôr do 31.10.2024.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať v stanovenom termíne na e-mailovú adresu simona.karafova@student.upjs.sk
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2024
Návrat na obsah