Odovzdávanie príspevkov - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Pokyny pre autorov:
Príspevok je potrebné písať v predpísanej šablóne, inak ho systém nebude akceptovať.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah