Odovzdávanie príspevkov - UD2023

Súdna a iná právna ochrana politických práv – 31. rokov Ústavy Slovenskej republiky
XII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Príspevky je potrebné odovzdávať výlučne vo formáte podľa priloženej šablóny a dodržať tam uvedené pokyny.

Rozsah príspevku: maximálne 15 normostrán.

Príspevok je potrebné odovzdať najneskôr do 30.09.2023.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať v stanovenom termíne na e-mailovú adresu diana.hornakova@student.upjs.sk
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2023
Návrat na obsah