Program konferencie - UD2024

Konanie o súlade právnych predpisov – návrhové oprávnenie a účinky rozhodnutí ústavného súdu
XIII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Program konferencie bude zverejnený pred konaním konferencie.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2024
Návrat na obsah