Program konferencie - UD2023

Súdna a iná právna ochrana politických práv – 31. rokov Ústavy Slovenskej republiky
XII. ústavné dni
Prejsť na obsah
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2023
Návrat na obsah