Medzinárodný vedecký výbor - UD2024

Konanie o súlade právnych predpisov – návrhové oprávnenie a účinky rozhodnutí ústavného súdu
XIII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Medzinárodný vedecký výbor:

JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc.  JUDr. Alena Krunková, PhD.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2024
Návrat na obsah