Medzinárodný vedecký výbor - UD2023

Súdna a iná právna ochrana politických práv – 31. rokov Ústavy Slovenskej republiky
XII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Medzinárodný vedecký výbor:

JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
prof. JUDr. Ivan Halász
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
doc.  JUDr. Alena Krunková, PhD.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2023
Návrat na obsah