Medzinárodný vedecký výbor - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Medzinárodný vedecký výbor:

JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
prof. JUDr. Ivan Halász
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prof. JUDr. Alexander Brostl, CSc.
doc.  JUDr. Alena Krunková, PhD.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah