Registračný systém - UD2024

Konanie o súlade právnych predpisov – návrhové oprávnenie a účinky rozhodnutí ústavného súdu
XIII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Prihlásenie:
najneskôr do 15.09.2023

Prihlasovanie je možné výlučne cez priložený formulár, ktorý je nutné odoslať v tomto termíne na e-mailovú adresu: simona.karafova@student.upjs.sk
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2024
Návrat na obsah