Dôležité informácie - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa bude konferencia konať online, o čom Vás budeme v predstihu informovať.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah