Dôležité informácie - UD2023

Súdna a iná právna ochrana politických práv – 31. rokov Ústavy Slovenskej republiky
XII. ústavné dni
Prejsť na obsah
1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov:
najneskôr do 01.09.2023

2. Úhrada konferenčného poplatku:
najneskôr do 01.09.2023

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov:
najneskôr do 30.09.2023
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2023
Návrat na obsah