Dôležité informácie - UD2024

Konanie o súlade právnych predpisov – návrhové oprávnenie a účinky rozhodnutí ústavného súdu
XIII. ústavné dni
Prejsť na obsah
1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov:
najneskôr do 15.09.2024

2. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov:
najneskôr do 31.10.2024
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2024
Návrat na obsah