Organizačný výbor - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Organizačný výbor:

JUDr. Mária Siegfriedová (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah