Organizačný výbor - UD2022

Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu – 30. rokov ústavy
XI. ústavné dni
Prejsť na obsah
Organizačný výbor:

JUDr. Mária Siegfriedová (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah