Organizačný výbor - UD2024

Konanie o súlade právnych predpisov – návrhové oprávnenie a účinky rozhodnutí ústavného súdu
XIII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Organizačný výbor:

JUDr. Mária Siegfriedová (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Mgr. Simona Karafová (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2024
Návrat na obsah