Organizačný výbor - UD2023

Súdna a iná právna ochrana politických práv – 31. rokov Ústavy Slovenskej republiky
XII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Organizačný výbor:

JUDr. Mária Siegfriedová (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Mgr. Simona Karafová (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
JUDr. Diana Horňáková (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2023
Návrat na obsah