Úvod - UD2023

Súdna a iná právna ochrana politických práv – 31. rokov Ústavy Slovenskej republiky
XII. ústavné dni
Prejsť na obsah
Ústavný súd Slovenskej republiky a Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
 
organizujú
 

medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
Súdna a iná právna ochrana politických práv -
- XII. ústavné dni“,

ktorá sa uskutoční 20. septembra 2023 (streda) v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach.

Konferencia je organizovaná aj s akcentom na 30. výročie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Zámerom organizátorov je sústrediť pozornosť na ochranu politických práv, ktoré sú základným pilierom demokracie a právneho štátu.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2023
Návrat na obsah