Ubytovanie - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Ubytovanie
Účastníci konferencie si môžu zabezpečiť ubytovanie:
- v hoteli AMBASSADOR http://www.ambassador.sk/ (hotel AMBASSADOR, Hlavná 101, 040 01 Košice),
- v ubytovacích zariadeniach Technickej univerzity v Košiciach, prípadne v iných hoteloch a zariadeniach.

Organizátori konferencie nehradia náklady spojené s ubytovaním.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah