Dôležité termíny - UD2021

Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave
a iných osobitných právnych režimoch
X. ústavné dni
Prejsť na obsah
Termín  prihlasovania: na konferenciu  je  možné sa prihlásiť najneskôr do  1. septembra 2021, a to prostredníctvom registračného systému.

Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 1. septembra 2021.

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 31. októbra 2021.

       
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2021
Návrat na obsah